logo

Happyness là gì?

Happyness là hệ thống giải pháp giúp tối ưu hoạt động quản trị nhân sự, nâng cao kết nối giữa các cá nhân trong tổ chức, quản trị nhân sự với tính chính xác cao, kịp thời và minh bạch.
Mail: [email protected]
Hotline: 0968 71 68 58
 

Happyness Training

Dạy và Học trong tổ chức

Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để giúp nhân viên phát triển và tổ chức đi xa hơn. Happyness Training hoạt động với nguyên tắc đơn giản sau:

Học phải đi kèm với Dạy

Happyness quy ước chỉ số Dạy/Học tốt nhất là khi thời gian học và thời gian dạy (chia sẻ lại) bằng nhau, với điều kiện hoàn thành hết khóa học cần phải học.

Vị trí nào cũng cần phải học

Mọi vị trí đều có các khóa học cần phải học, việc cấu hình trong Happyness rất đơn giản.

Là một phần của Chỉ số an toàn

Chỉ số an toàn sẽ tính toán tự động từ Happyness Training, từ đó thông báo cho nhân sự biết chỉ số của mình.

Là diều kiện xét duyệt thăng tiến

Để thăng tiến một nhân sự, bạn có thể kết hợp với lộ trình thăng tiến và tạo các điều kiện dạy & học.

Xem thêm về Chỉ số an toàn

Chỉ số an toàn chỉ ra lý do vì sao một nhân sự không còn phù hợp với công ty. Giúp người lãnh đạo nhận ra dược nhân sự nào trong trạng thái bất ổn và cần có phương án xử lý.

Xem chi tiết
Giải pháp hoàn hảo cho việc quản trị nhân sự tại doanh nghiệp của bạn, đăng ký dùng thử miễn phí ngay hôm nay!