logo

Happyness là gì?

Happyness là hệ thống giải pháp giúp tối ưu hoạt động quản trị nhân sự, nâng cao kết nối giữa các cá nhân trong tổ chức, quản trị nhân sự với tính chính xác cao, kịp thời và minh bạch.
Mail: [email protected]
Hotline: 0968 71 68 58
 

Quản lý nhân sự

Với công ty có 2 – 24 nhân sự

Tiết kiệm được 50% thời gian quản trị nhân sự

1 vị trí có thể kiêm nhiệm suất sắc công việc hành chính nhân sự

Mọi người kết nối với nhau tốt hơn

Quản trị và lưu trữ dữ liệu hoàn hảo

Với công ty có 25 – 79 nhân sự

Tiết kiệm 80% thời gian quản trị nhân sự

Tiết kiệm 80% các hoạt động chấm công và tính lương

Bắt đầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Hiểu sâu về doanh nghiệp và nhân sự

Với công ty có 80 – 150 nhân sự

Quy mô cực hợp lý để có thể chuyển sang sử dụng Happyness

Kiểm soát rủi ro của việc biến động nhân sự 0
Đào tạo và giúp nhân sự hoàn thiện công việc tốt 0
80%

Tiết kiệm

thời gian quản trị nhân sự

80

Tăng tỷ lệ

gắn kết của nhân sự

Với công ty >150 nhân sự

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn chuyển sang sử dụng Happyness một cách tốt nhất. Vì giá trị mang lại là vô cùng lớn, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, nguồn lực, và ngân sách của công ty!

Hình ảnh sử dụng

Giải pháp hoàn hảo cho việc quản trị nhân sự tại doanh nghiệp của bạn, đăng ký dùng thử miễn phí ngay hôm nay!