logo

Happyness là gì?

Happyness là hệ thống giải pháp giúp tối ưu hoạt động quản trị nhân sự, nâng cao kết nối giữa các cá nhân trong tổ chức, quản trị nhân sự với tính chính xác cao, kịp thời và minh bạch.
Mail: [email protected]
Hotline: 0968 71 68 58
 

Nội dung Workshop Happyness.Work 10-10

Nội dung Workshop Happyness.Work 10-10

Buổi Workshop ngày 10-10 đã mang lại những kết quả đáng mừng và trên mong đợi của Team Happyness.

Dưới đây là nội dung của buổi chia sẻ:

 

HuongTT: Happyness or Happiness

 

LoiNT: Happyness.Work Overview

 

DucNT – Ứng dụng Happyness trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 

Nếu có thắc mắc về Happyness, bạn hãy truy cập: https://happyness.work/callback/ <3

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website