logo

Happyness là gì?

Happyness là hệ thống giải pháp giúp tối ưu hoạt động quản trị nhân sự, nâng cao kết nối giữa các cá nhân trong tổ chức, quản trị nhân sự với tính chính xác cao, kịp thời và minh bạch.
Mail: [email protected]
Hotline: 0968 71 68 58
 

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Chào mừng bạn đến với Happyness!

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của Happyness, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). Happyness có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Happyness. Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

Phần 1: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

 1. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn phải đăng ký tài khoản Happyness (gọi tắt là “Tài khoản”) bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, tên doanh nghiệp hiện đang công tác và email chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn và công ty được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ sử dụng của chúng tôi.
 2. Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Happyness không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
 3. Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Happyness của mình. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.
 4. Gói không giới hạn (Happyness Enterprice) từ Happyness chỉ dành riêng cho 01 công ty. Không chia sẻ tài khoản dưới mọi hình thức. Happyness không giới hạn băng thông  trong phạm vi chi phí của bạn không vượt quá chi phí Happyness thanh toán cho các bên thứ 3. Liên hệ hỗ trợ để được tư vấn gói dành cho nhu cầu sử dụng lớn, các đơn vị cung cấp dịch vụ…
 5. Chúng tôi có quyền chấm dứt hoạt động Tài khoản Happyness của bạn và toàn bộ sản phẩm tạo ra trong tài khoản nếu bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản dịch vụ được phát hiện.

Phần 2: Quyền lợi của Happyness

 1. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.
 2. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.
 3. Với những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của Happyness, nhân viên của Happyness, công ty Magixbow, chúng tôi có quyền xóa Tài khoản liên quan ngay lập tức.
 4. Chúng tôi không can thiệp và kiểm duyệt các nội dung nội bộ bạn đưa lên Happyness, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.
 5. Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của Happyness, sử dụng hệ thống quản trị nhân sự Happyness và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn.
 6. Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản. Giấy tờ có thể bao gồm bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân, v.v…
 7. Happyness có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Happyness sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

Phần 3:  Giới hạn về Trách nhiệm

 1. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Happyness sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.
 2. Trong mọi trường hợp, Happyness hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc kết nối với trang web của chúng tôi, Dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng nhân viên của Happyness, đối tác của Happyness và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.
 3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 4. Happyness không bảo đảm rằng Dịch vụ của chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hoặc không có lỗi.
 5. Happyness không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy 100%.
 6. LadiPage không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.
 7. Trong trường hợp Happyness bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS), Happyness sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất và hệ thống có thể bị tạm ngưng.

Phần 4: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của Khách hàng

 1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào với những nội dung bạn tải lên Happyness. Tất cả dữ liệu bạn tải lên ở Happyness thuộc quyền sở hữu của bạn.
 2. Bằng việc tải nội dung lên Happyness trong Tài khoản, bạn đồng ý (a) cho phép người dùng trong mạng nội bộ của mình xem những nội dung được hiển thị (hoặc có phân quyền trong hệ thống); (b) cho phép Happyness lấy dữ liệu trung bình để có thể tối ưu hệ thống tốt hơn.
 3. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.
 4. Về tranh chấp bản quyền nội dung số, bản quyền sản phẩm. Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền số Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (tham khảo https://www.copyright.govhttp://www.dmca.com). Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền sản phẩm, dịch vụ… theo từng quốc gia hoặc toàn thế giới.

Phần 5: Thanh toán chi phí

 1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Happyness bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Happyness.
 2. Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của bạn trước 3 ngày (hoặc hơn). Nếu bạn không trả phí đúng hạn, Tài khoản Happyness của doanh nghiệp bạn sẽ vẫn hoạt động trong 7 ngày sau đó. Trong 7 ngày này, bạn và các thành viên trong doanh nghiệp vẫn có thể truy cập Happyness. Sau 7 ngày tạm giữ này mà tài khoản vẫn chưa được thanh toán, Happyness sẽ chính thức bị khóa không thể truy cập. Dữ liệu Happyness của bạn (bao gồm ảnh và nội dung) vẫn được lưu trong hệ thống, back-up trong vòng 6 tháng. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày tạm ngừng tài khoản, bất cứ lúc nào bạn gia hạn trở lại các thông tin cũ của Happyness vẫn được giữ nguyên.
 3. Happyness không hỗ trợ hoàn trả phí. Nếu bạn hủy Dịch vụ giữa chừng, phần tiền dư cho thời gian còn lại chúng tôi không hoàn trả.
 4. Chi phí cho việc sử dụng Happyness nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 30 ngày.
 5. Happyness không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi giá cả hay ngưng dịch vụ của họ.
Giải pháp hoàn hảo cho việc quản trị nhân sự tại doanh nghiệp của bạn, đăng ký dùng thử miễn phí ngay hôm nay!