logo

Happyness là gì?

Happyness là hệ thống giải pháp giúp tối ưu hoạt động quản trị nhân sự, nâng cao kết nối giữa các cá nhân trong tổ chức, quản trị nhân sự với tính chính xác cao, kịp thời và minh bạch.
Mail: [email protected]
Hotline: 0968 71 68 58
 

Happyness Dashboard

Bảng tổng quan

Trang chủ khi nhân sự & nhà quản trị truy cập vào Happyness.Work, giúp mỗi người có thể nắm bắt được đầy đủ thông tin và tình hình công việc, cũng như hoạt động nội bộ.

Hỗ trợ phát triển

Gợi ý đồng nghiệp có thể hỗ trợ tốt nhân sự, các khóa đào tạo cần tham gia, kiểm soát chỉ số an toàn...

Chỉ số doanh nghiệp

Hiển thị chỉ số an toàn & chỉ số hạnh phúc của nhân sự và các thông tin chi tiết liên quan đến chỉ số an toàn

Payroll

Thông tin và lịch sử chấm công, ứng lương, xin làm thêm giờ. Bao gồm các lối tắt truy cập.

Hoạt động

Bao gồm hoạt động của nhân sự, lịch sử Thankful, hoạt động công ty, sinh nhật trong tháng

Hình ảnh sử dụng

Happyness Dashboard mang lại giá trị gì?

Bảng tổng quan như một báo cáo trực quan nhất về hoạt động của doanh nghiệp và sự gắn kết trong tổ chức…

Giúp người quản trị

Giúp người quản trị ra quyết định chính xác dựa trên dữ liệu và trạng thái hoạt động của công ty

Giúp nhân sự

Giúp nhân sự biết trạng thái công việc của mình trong tổ chức, biết được lộ trình phát triển

Giúp doanh nghiệp

Mỗi sự gắn kết giữa nhân sự với nhau như một tế bào của doanh nghiệp, và doanh nghiệp ngày một phát triển

Giải pháp hoàn hảo cho việc quản trị nhân sự tại doanh nghiệp của bạn, đăng ký dùng thử miễn phí ngay hôm nay!