logo

Happyness là gì?

Happyness là hệ thống giải pháp giúp tối ưu hoạt động quản trị nhân sự, nâng cao kết nối giữa các cá nhân trong tổ chức, quản trị nhân sự với tính chính xác cao, kịp thời và minh bạch.
Mail: [email protected]
Hotline: 0968 71 68 58
 

Changelog

Phiên bản 2.1: Ngày nâng cấp: 21/11/2018 Nội dung nâng cấp: Sửa lại phần add nhân viên: lưu thông tin nhân viên (lưu thêm các trường dữ liệu như CMTND, tài khoản ngân hàng, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, thông tin về gia đình...

Read More